Anasayfa / Hakkımda

Hakkımda

Dr. Oğuz UĞUR Kimdir?
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini’nde tıp doktorluğu eğitimini tamamlayarak 2005 yılında mezun oldum.

2005-2007 yılları arasında Van Başkale Devlet Hastanesi ve Van Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları Hastanesinde Pratisyen Hekim olarak mecburi hizmet yaptım.

2007 yılında Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kalp ve Damar Cerrahisi asistanlığına başladım ve 2012 yılında Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı oldum. Uzmanlık eğitimi esnasında hem erişkin kalp cerrahisi hem de konjenital kalp cerrahisi ekiplerinde eğitim aldım. Aynı hastanenin periferik damar cerrahisi kliniğinde eğitim aldım.

2013-2015 yıllarında Muş Devlet Hastanesinde uzman hekim olarak tekrar Mecburi hizmet görevini tamamladım. 2015 yılında Konya Eğitim Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinde görev aldım ve buradaki görevi esnasında 6 ay gönüllü olarak Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanesi’nde yurt dışı görevinde bulundum. (Kasım 2015 -Mayıs 2016)

2018 yılında Dr. Öğretim Üyesi ünvanı ile yeni kurulmuş olan Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD da akademik çalışmalarda bulundum. 2020- 2021 yıllarında VM Medical Park Pendik Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi kliniğinde çalışmalarına devam edip, aynı hastane bünyesinde Estetik Varis Merkezinin kurulmasını sağladım. Varis hastalıkları konusunda çalışmalarına devam etmekte olup aynı zamanda TKDCD, Damar Cerrahisi Derneği ve Fleboloji Derneği’ne üyeyim.

Unvanı, Adı Soyadı: Op. Dr. Oğuz UĞUR
Doğum Tarihi/ Doğum yeri: 30.07.1981/ Tokat
Bölümü: Kalp Damar Cerrahisi
Medeni Durum: Evli

Yabancı Dil:
– İngilizce (İyi derece)
– Almanca(İyi derece)

Eğitimi:
– İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Hastanesi/ Kalp Damar Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi 2007-2012 (Mart 2009-Eylül 2011 tarihleri arasında Konjenital Kalp Cerrahisi kliniği)

– İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi/ Tıp Eğitimi 1998-2005

– Bursa Cumhuriyet Lisesi/ Lise Eğitimi 1995-1998

Çalıştığı Kurumlar:
– VM Medical Park Pendik Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği ve Estetik Varis Merkezi, Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Mart 2020-Eylül 2021

– Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi/ Kalp Damar Cerrahisi AD, Dr. Öğr. Üyesi Mayıs 2018- Mart 2020

– Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim Araştırma Hastanesi/ Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Mart 2015- Mayıs 2018

– T.C. Sağlık Bakanlığı Mogadişu Somali- Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Kasım 2015- Mayıs 2016

– Muş Devlet Hastanesi/ Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Mart 2013-Mart 2015

– İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Hastanesi/ Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Araştırma Görevlisi 2007-2013

– Van Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi/ Acil Servis, Pratisyen Hekim Aralık 2006-Haziran 2007

– Van Başkale Devlet Hastanesi/ Acil Servis, Pratisyen Hekim Mart 2006- Haziran 2006

– Van Başkale Merkez Sağlık Ocağı/ Sorumlu Hekim ve Sağlık Grup Başkanı Kasım 2005- Mart 2006

Üye Olduğu Mesleki Dernek ve Kuruluşlar:
– Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği

– Ulusal Vaskuler Cerrahi Derneği

– Fleboloji Derneği

Bilimsel Yayınlar:
– Dumantepe M, Uyar I, Teymen B, Uğur O, Enç Y Improvements in pulmonary artery pressure and right ventricular function after ultrasound-accelerated catheter-directed thrombolysis for the treatment of pulmonary embolism. J Card Surg, 2014 Jul;29(4):455-63.

– S Özkan, R Demirtunç, F Özdemir, O Uğur, AY Balcı, M Kızılay, Ü Vural, The effects of the metabolic syndrome on coronary artery bypass grafting surgery .Cardiovascular journal of Africa 28 (1), 48-52.

– Ilhan E ,  Altin F ,  Uğur O ,  Özkara S ,  Kayacioglu I ,  Aydemir NA ,  Tayyareci G . An unusual presentation of pericardial cyst: recurrent syncope in a young patient. Cardiol J.  2012;19(2):188-91.

– Uğur O, Kalender M, Gökmengil H, Bingöl H. Does Combined Antegrade and Selective Coronary Graft Cardioplegia Reduce Conduction Defects in Right Coronary Artery Occluded Patients? J Surgery Med 2018; 2(1): 1-5.

– Arslan O, Adademir T, Elibol A,Uğur O, Aydın E, Kalender M, Boyacıoğlu K, Aydemir NA. Comparison of the Mid-term Results of Pulmonary Valve-sparing Strategy and Transannular Patch Repair in Tetralogy of Fallot. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2013; 10 (4):
352–356S.

– Özkan S, Kayataş K, Demirtunç R, Uğur O, Özdemir F, Balcı AY. K oroner arter bypass graft yapılan tip 2 diyabetik hastalarda postoperatif dönemde intensif insulin tedavisi . haydarpaşa numune eğitim ve araştırma hastanesi tıp dergisi, 2014;54(3).

– Kalender M, Baysal AN, Uğur O, Gokmengil H. Spontaneous left iliac vein rupture—case report Acta Angiologica 22 (1), 20-22.

– Uğur O, Karakaş AÖ. Femoral Artery Injuries Due to Gunshot Injury in Somalia Civil War Continues. Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci. 2018. DOİ : 10.5336/cardiosci.2017-58984.

– Uğur O, Dağlı M, Yılmaz İS, Işık M, Dereli Y. Aortik Arkın Nadir Görülen Anatomik Varyasyonu; Olgu Sunumu Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Klinik Anatomi Dergisi. 2018; 1(1) 13-16.

– Aydemir NA, Uğur O, Arslan Ö, Altın HF, Karaçi AR, Yekeler İ. – Pediatrik Kalp Cerrahisi Sonrası Postoperatif Strese Bağlı Herpes Zoster Enfeksiyonu(Herpes Zoster Infection Due to Postoperative Stress After A Pediatric Heart Surgery: Case Report). Turkiye Klinikleri (J Cardiovasc Sci) 2012;24(1):68-70.

– Kalender M, Baysal AN, Dagli M, Gokmengil H, Uğur O. Management of a Rare Complication of Abdominal Aortic Repair: Aorto-Enteric Fistula Ann Cardiol Cardiovasc Med. 2017; 1 (1) 1004.

– 25 European Stroke Conference 2016. Kalender M, Baysal AN, Uğur O, Gokmengil H, Durgut K. Effect of gender on short term outcome of carotid endarterectomy .P219

– 25 European Stroke Conference 2016. Kalender M, Uğur O, Baysal AN, Gokmengil H, Durgut. Short term outcomes of endarterectomy to asymptomatic extracranial carotid artery disease .O131

– 26th Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery (ASCVTS 2018). Uğur O, Tuygun AK et al. Comparıson of aortıc valve sparıng operatıon methods; early and mıdterm results of a sıngle center experıence. 1165 (25-27 mayıs 2018 tarihinde kongrede sözlü bildiri olarak sunulmak üzere kabul edildi.)

– Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Ulusal Kongresi 2016.Dağlı M, Yılmaz İS, Şahsıvar MO,Gökmengil H, Ecevit AN, Beyazpınar DS, Uğur O, Baysal AN, Durgut K. Her iki iliofemoral ven trombozunda rotasyonel trombektomi kateteri ile tedavi gerekli mi? SS06

– Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Ulusal Kongresi 2016. Kalender M, Baysal AN, Uğur O, Gokmengil H. Sol ana iliyak ven rüptürü: vaka bildirimi. EP327.

– Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Ulusal Kongresi 2016. Uğur O , Durgut K. İç savaşın devam ettiği Somali’de ateşli silah yaralanmasına bağlı femoral arter yaralanmaları; 6 aylık deneyim. EP283.

– Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Ulusal Kongresi 2016. Kalender M, Baysal AN, Uğur O, Gokmengil H,Durgut K. Effect of gender on short term outcome of carotid endarterectomy .EP278 .

– Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 18.Ulusal Kongresi .Kayacıoğlu İ, Uğur O,Özdemir F,Şensöz Y, Balcı AY,Yekeler İ. Oral varfarin kullanımına bağlı INR yüksekliğinin protrombin kompleks konsantresi(PCC) uygulanarak ivedilikle düşürülmesi. P30.

– Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 13. Ulusal Kongresi 2014. Uğur O, Özdemir F, Şensöz Y, Tuygun AK, Yekeler İ. Behçet hastalığında nadir bir tutulum olan asendan aort anevrizması ; olgu sunumu. P36.

– Geleneksel İç Hastalıkları Günleri 2014. Özkan S, Özdemir F, Uğur O, Kızılay M, Vural Ü, Yekeler İ. Koroner arter bypass greft yapılan hastalarda metabolik sendrom bileşenlerinin incelenmesi. P086.

– Geleneksel İç Hastalıkları Günleri 2014. Özkan S, Özdemir F, Uğur O, Kızılay M, Vural Ü, Yekeler İ. Preoperatif hemoglobin A1C ve metabolik sendromun koroner arter bypass greft cerrahisine etkisi. P018

– Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 11. Ulusal Kongresi 2010. Aydemir NA, Uğur O, Altın HF,Karaçi AR. Büyük arter transpozisyonlarında senning operasyonu;cerrahi tecrübemiz ve sonuçlarımız. S057.

– Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 11. Ulusal Kongresi 2010. Aydemir NA, Altın HF,Karaçi AR,Uğur O. İzole total anormal venöz dönüş anomalilerinde tamir sonuçları. S053.

– 18. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi 9. Ulusal Fleboloji Kongresi 2017.Dağlı M, Yılmaz İS, Baysal AN, Uğur O ve ark. Endovascular treatment of aortic disease. PB016.

– 18. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi 9. Ulusal Fleboloji Kongresi 2017.Dağlı M, Çiçek MC, Yılmaz İS, Altınbaş Ö, Uğur O ve ark. Künt toraks travması sonrası penetran kalp yaralanması ve hemotoraks. PB086.

– 18. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi 9. Ulusal Fleboloji Kongresi 2017.Dağlı M, Çiçek MC, Yılmaz İS, Baysal AN, Çomaklı H, Uğur O ve ark. Şiddetli göğüs ağrısı nedeni:myokardiyal bridge. PB119.

– 18. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi 9. Ulusal Fleboloji Kongresi 2017.Dağlı M, Yardımcı M, Kazak O, Yılmaz İS, .., Uğur O ve ark. Açık kalp cerrahisi sonrası gelişen akciğer ödemi ve hemşirelik bakımı. HB06.

– 18. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi 9. Ulusal Fleboloji Kongresi 2017. Uğur O, Gökmengil H, Ecevit AN, Şahsıvar MO, Dağlı M ve ark. Oral Traneksamik asit kullanımı sonrası nadir gelişen bir komplikasyon:Derin ven trombozu. PB264.

– 18. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi 9. Ulusal Fleboloji Kongresi 2017. Uğur O, Gökmengil H, Şahsıvar MO Ecevit AN, , Dağlı M ve ark. Paraneeoplastik sendroma bağlı önemli bir komplikasyon: SVK trombozu. PB263.